Məlumat

Antenalar və təbliğ

Antenalar və təbliğ

Hər hansı bir radio sisteminin əsas sahələrindən biri siqnalın vericidən alıcıya ötürülən hissəsidir. Bu, siqnalın elektromaqnit dalğası kimi yayılması üçün antenlərin və ya antenaların istifadəsini əhatə edir və sonra elektromaqnit dalğanın ötürücü anten ilə qəbuledici arasında hərəkət etməsi və ya yayılması var. Beləliklə, antenalar və yayılma istənilən radio sistemi üçün əsas sahələrdir

Radio yayılması

Radio spektri və radio yayılması ilə bağlı bu dərsliklərə baxın.

Transmissiya xətləri

Elektrik ötürücü xətlər haqqında əsas təlimatlar - bunlar nədir və ötürücü xətlərin performansı və istismarı ilə bağlı əsas cəhətlər.

Antenalar

Antenalar və bunların qurulması və quraşdırılması üçün bu təlimatlardan və təsvirlərdən necə işlədiklərini öyrənin.

Digər anten texnologiyaları

Praktik anten quruluşu və təlimatlar


Videoya baxın: Peyk Antena Ustası 051-365-04-14 (Yanvar 2022).